Krystalizacja i dekrystalizacja miodu

      Krystalizacja jest zjawiskiem naturalnym, zachodzącym w każdym naturalnym miodzie. Czas krystalizacji jest różny dla różnych miodów. Krystalizacja miodu nie zmienia jego składu, a co za tym idzie właściwości odżywczych i leczniczych. Proces dekrystalizacji, polega na powolnym podgrzaniu miodu skrystalizowanego do temperatury około 42 °C. Wykonując intensywne mechaniczne mieszanie miodu podczas krystalizacji można uzyskać miód kremowany zwierający bardzo drobne kryształy, który doskonale nadaje się do smarowania pieczywa.