Certyfikaty

      Szkolenie "CHOROBY PSZCZÓŁ" realizowane przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej w ramach projektu WPR 138/2006/07

Szkolenie choroby pszczół

      Szkolenie "CELE I METODY WYCHOWU MATEK PSZCZELICH NA POTRZEBY WŁASNE PASIEKI - METODY PODDAWANIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MATEK SZTUCZNIE UNASIENNIONYCH " realizowane przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej w ramach projektu WPR 138/2006/07

Szkolenie choroby pszczół

Nagrody

      W roku 2010 nasze miody prezentowaliśy w konkursie "Dolnośląskie miody odmianowe". Zajęliśmy I miejsce w kategoriach: miód wielokwiatowy oraz miód spadziowy liściasty.

dyplom dyplom

      Udział w konkursie "Ozdoba Wielkanocna"- marzec 2010

Udział w konkursie

      Zajęcie I miejsca w konkursie "Kulinarne Dziedzictwo Opolszczyzny" w kategorii "Produkty pochodzenia zwierzęcego"- maj 2009

Udział w konkursie